Scholing en activiteiten

Protestants vormingsonderwijs

PC GVO cursussen

Godly Play
Godsbeelden bij kinderen

Hoe kan het dat God niet uit de hemel valt?

Godsdienstdidactiek: elementariseren
Klassenmanagement en groepsdynamiek
Koning David

Hermeneutische cursus Oude Testament

Oefenen in samenleven

Over interlevensbeschouwelijke relaties en interlevensbeschouwelijke dialoog

Op de schouders van...

Spirituele leiders in de geschiedenis - bij de Kinderboekenweek 2020

PC GVO en 21st century skills

Toekomstbestendig en betekenisvol PC vormingsonderwijs, met ruimte voor kennis en ontwikkeling

Vensters op Paulus

Hermeneutische cursus Nieuwe Testament

PC GVO intervisie

Intervisie GVO regio Midden
Intervisie GVO regio Noord
Intervisie GVO regio West

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.