opleiding kennisontwikkeling onderwijsadvies werkveld

Het Atelier Identiteit is een verbinding tussen de Opleiding Leraar Basisonderwijs, het lectoraat Professionele onderwijsidentiteit, VONKT en Verus.

Atelier Identiteit

Atelier Identiteit

VONKT is een Atelier identiteit voor studenten van de Opleiding Leraar Basisonderwijs van NHL Stenden Hogeschool.
Persoonlijke en professionele identiteit

In het Atelier ontwikkelen studenten een bewuste houding ten opzicht van persoonlijke en professionele identiteit en leren onderwijs te ontwerpen betreffende de (levensbeschouwelijke) identiteit.
Praktische vragen rondom identiteit, godsdienst en levensbeschouwing worden door studenten i.s.m. VONKT aan de orde gesteld in het werkveld.

Het Atelier Identiteit biedt een betekenisvolle context voor studenten om door middel van vragen uit de praktijk te leren en te werken aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerkingspartners

In het Atelier Identiteit werken wij samen met de NHL Stenden Hogeschool.

Meer over onze samenwerking