Scholing en activiteiten

Beeldcoaching

Een beeld zegt meer dan duizend woorden...

Heb je zelf een leervraag en zou je meer zicht willen krijgen op je kwaliteiten/talenten voor de klas?
Beeldcoaching is het systematisch reflecteren op je onderwijspraktijk met behulp van een video-analyse van je lessen. Veiligheid en positieve feedback zijn basisbegrippen. Beeldcoaching is maatwerk. Je werkt aan je deskundigheid aan de hand van uw eigen leerdoelen; en met aanwijsbare resultaten.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 5
Meer informatie:

Vakleerkrachten PC GVO die voor beeldcoaching in aanmerking willen komen, kunnen daarvoor contact opnemen met de regiobegeleider.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.