Lectoraat Professionele onderwijsidentiteit

dr. Albert Weishaupt, lector
NHL Stenden Hogeschool

drs. Herma Korfage, coördinator 
NHL Stenden Hogeschool

Lectoraat

Professionele onderwijsidentiteit van mens en organisatie

VONKT levert in dit lectoraat een bijdrage aan onderzoeksactiviteiten gericht op identiteitsontwikkeling in een breder denominitatief perspectief.
Identiteitsontwikkeling

Daarbij is identiteitsvorming een belangrijk aspect in het bereiken van een inclusieve identiteitsrijke samenleving.
Het lectoraat draag bij aan duurzame identiteitsontwikkeling en versterking van scholen van verschillende denominaties.