VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland. Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

ANBI-300.png

 

Over VONKT

zinvoller onderwijs...

VONKT maakt zich sterk voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, tot hun recht komen en volop meedoen. Dit is de voedingsbodem voor een zo kansrijk mogelijke wereld voor iedereen.
Missie

Ieder mens verdient geluk en welzijn en de kans tot zelfontplooiing. Wij geloven dat dit begint bij het kind.
Vanuit onze universele menselijke en christelijke waarden helpen wij onze opdrachtgevers bij het realiseren van een effectieve bewustwording en vervolgens een structurele gedragsverandering op het gebied van ‘zinvoller’ onderwijs.

Wij geloven daarin!

Visie

Onze visie is dat goed onderwijs een verbinding is tussen de verschillende dimensies van identiteit.
Onze visie is dat leraren als normatieve professionals en opvoeders een belangrijke taak hebben in goed onderwijs dat ten dienste staat van een inclusieve samenleving.
Onze visie op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen van krimp en verdere ontzuiling is dat er een duidelijke zoektocht hoort te zijn naar persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling.
Onze visie is dat kinderen zo goed mogelijk voorbereid worden op de kleurrijke samenleving zoals wij die nu kennen.

Meerjarenbeleidsplan
Klik hier voor ons meerjarenbeleidsplan 2018-2022.

Samenwerkingspartners

Op het gebied van advisering werkt VONKT nauw samen met Verus. Door deze intensieve samenwerking is de dienstverlening gelegitimeerd; kennis wordt gedeeld en geborgd.

Rechtsvorm

VONKT is een stichting zonder winstoogmerk.
Het bestuur wordt gevormd door:

H. Wilbers, Cedin
E. Schaper, NHL Stenden Hogeschool
M. Buck, Verus

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning.

KvK 01102444
RSIN 8129.38.926

Leveringsvoorwaarden

Privacyverklaring

Onze informatiedienstverlening en het Atelier Identiteit worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mariënburgfonds.

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.