Atelier identiteit

Door middel van vragen uit de praktijk leren en werken studenten van de Opleiding Leraar Basisonderwijs aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

zinvoller onderwijs

Multiculturele feesten en gedenkdagen 2020

Thuis

Waar ben je thuis? En, misschien nog wel belangrijker, bij wie voel je je thuis? Wat maakt van je een huis een thuis? Een lessenserie over het thema 'thuis', over veiligheid en geborgenheid. De lessen zijn te vinden op Zinvoller onderwijs, IKOS onderwijs thema 2019-4.

Ontdekken en ontmoeten

Hoe nodig je kinderen uit tot levensbeschouwelijke verhalen? Een teambijeenkomst waarin levensbeschouwelijke verhalen en vragen centraal staan en geoefend wordt met het voeren een levensbeschouwelijk gesprek. Met speciale aandacht voor het leren en onderzoeken vanuit prentenboeken en jeugdliteratuur.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Vormingsonderwijs en 21st century skills

Toekomstbestendig en betekenisvol vormingsonderwijs, met ruimte voor kennis en ontwikkeling. Hoe kunnen docenten ook binnen het GVO leerlingen helpen om die competenties te ontwikkelen, die van belang zijn om in de toekomst te kunnen leven, leren en werken. Een praktische cursus waarin de 21ste eeuwse vaardigheden verkend worden en lesplannen en leeractiviteiten gemaakt worden waarin de deze vaardigheden bijzondere aandacht krijgen.

Zinvoller onderwijs

Een uitgebreide lessendatabank voor lessen GVO, godsdienst en levensbeschouwing in het christelijk en openbaar primair onderwijs; met o.a. de lessen van de methode IKOS onderwijs: www.zinvolleronderwijs.nl

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons