Aanwezigheid

Op dinsdag en donderdag zijn wij van 10-15 uur aanwezig in molen De Eendragt en kunt u gebruik maken van de mediatheek. Op de andere dagen/tijden kan dat op afspraak. Neem voor een afspraak telefonisch contact met ons op of stuur een berichtje naar mail@vonkt.nl.

Op weg met verhalen 2023-24 thema 1: Weg van huis...

Mensen vertrekken om opnieuw te beginnen.
Mensen vertrekken omdat het thuis niet meer veilig is.
Mensen vertrekken, gedreven om nieuwe dingen te ontdekken.
In de verhalen van deze lessen ontdekken de leerlingen op welke manier je overal thuis kunnen zijn. De religieuze verhalen laten leerlingen ontdekken dat God voor veel mensen een thuisgevoel biedt.

Rituelen bij Op weg met verhalen

De lessen van Op weg met verhalen hebben een vaste opbouw en terugkerende structuur. Dit roept herkenbaarheid op en zorgt er voor dat leerlingen de lessen kunnen ontvangen. Een belangrijk terugkerend element is 'De eerste stap', die bestaat uit een ritueel (met voor de onderbouw ook een lied) en de introductie van de les. Voor de lessen zijn specifieke basisrituelen ontworpen waaruit een ritueel gekozen wordt dat inhoudelijk en intuïtief goed past bij de les.

PC GVO nascholingsaanbod 2023-24

In het kader van professionalisering en deskundigheidsbevordering biedt PC GVO jaarlijks nascholing. Deze nascholing is gericht op de competenties die nodig zijn voor het geven van een goede les Protestants Vormingsonderwijs. Dat betekent aandacht voor de vakinhoud en voor pedagogisch-didactische vaardigheden. Het nascholingsaanbod voor 2023-24 staat online en de vakleerkrachten kunnen zich aanmelden.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Toekomst VONKT

In 2022 heeft het bestuur van VONKT vanuit een aantal scenario’s nagedacht over een herijking van stichting VONKT met als doel onze werkzaamheden voor de toekomst te kunnen borgen. Op basis van deze verkenning is besloten de stichting VONKT in 2023 te ontbinden. NHL Stenden hogeschool en Verus zetten in een intensieve samenwerking de activiteiten van VONKT voort in de vorm van een expertisecentrum. Ons team blijft ook 2023 in dezelfde samenstelling voor jullie klaar staan om te werken aan zinvoller onderwijs en een samenleving waarin mensen écht naar elkaar omzien, tot hun recht komen en volop meedoen. Daar geloven wij in en maken we ons sterk voor!

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons