Atelier identiteit

Door middel van vragen uit de praktijk leren en werken studenten van de Opleiding Leraar Basisonderwijs aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Op de schouders van...

Lessenserie over spirituele leiders in de geschiedenis; bij het thema van de Kinderboekenweek 2020. Samen met de leerlingen kijken we eens achterom, de geschiedenis in: op wiens schouders staan wij eigenlijk, vandaag de dag? ‘Geloofstrendsetters’ uit het verleden kregen aandacht doordat ze bijzondere dingen deden of zeiden. Welke wijsheid reiken ze ons nu nog aan? De lessen voor onder-, midden- en bovenbouw staan op Zinvoller onderwijs.

IKOS onderwijs 2020 thema 3: Tijd

De tijd waarin we nu leven, zullen we ons hele leven blijven herinneren. Toch is tijd een ongrijpbaar iets. We kunnen het niet zien, horen of voelen. In de lessenserie zetten we telkens een bepaalde tijd tegenover de eeuwigheid. We theologiseren met kinderen zodat ze beseffen dat tijd pas betekenis krijgt als we er verhalen en gebeurtenissen aan koppelen. En dat deze ervaringen zich verdiepen wanneer we ze in het licht van de eeuwigheid plaatsen.

Vakantiesluiting

Het is zomervakantie! VONKT is gesloten van 13 juli tot 17 augustus.

molen De Eendragt gesloten

De locaties van NHL Stenden hogeschool zijn per 15 juni weer beperkt open. Molen De Eendragt is echter nog gesloten. De medewerkers van VONKT werken thuis en zijn niet bereikbaar op het telefoonnummer van VONKT. Wil u contact? Mail dan naar mail@vonkt.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Cursusaanbod Protestants Vormingsonderwijs 2020-2021

Het cursusaanbod 2020-2021 voor het Protestants Vormingsonderwijs staat op de website en de docenten kunnen zich nu aanmelden! Alle cursussen worden op locatie aangeboden met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Mail voor vragen naar scholing@vonkt.nl

Zinvoller onderwijs

Een uitgebreide lessendatabank voor lessen GVO, godsdienst en levensbeschouwing in het christelijk en openbaar primair onderwijs; met o.a. de lessen van de methode IKOS onderwijs: www.zinvolleronderwijs.nl

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons