Atelier identiteit

Door middel van vragen uit de praktijk leren en werken studenten van de Opleiding Leraar Basisonderwijs aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

zinvoller onderwijs

Multiculturele feesten en gedenkdagen 2020

Hemel en aarde

Waar raakt de hemel de aarde? Een uitdagende zoektocht. Wat is een hemel? En hoe ontdek je die? In deze lessenserie IKOS onderwijs worden de leerlingen meegenomen in de verwondering rondom het existentiële, naar kruispunten tussen hemel en aarde. De lessen zijn te vinden op Zinvoller onderwijs, IKOS onderwijs thema 2020-1.

Ontdekken en ontmoeten

Hoe nodig je kinderen uit tot levensbeschouwelijke verhalen? Een teambijeenkomst waarin levensbeschouwelijke verhalen en vragen centraal staan en geoefend wordt met het voeren een levensbeschouwelijk gesprek. Met speciale aandacht voor het leren en onderzoeken vanuit prentenboeken en jeugdliteratuur.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Stel je een boom voor

Aan de hand van een symboolthema op zoek gaan naar verschillen en dwarsverbanden tussen religies. Een nascholingscursus voor docenten PC GVO, waarin ze leren hoe aan de hand van thema's geestelijke stromingen met elkaar verbonden kunnen worden. Welke thema's zijn daarvoor geschikt? Hoe kun je daar invulling aan geven? Samen met medecursisten wordt een lessenserie gemaakt.

Zinvoller onderwijs

Een uitgebreide lessendatabank voor lessen GVO, godsdienst en levensbeschouwing in het christelijk en openbaar primair onderwijs; met o.a. de lessen van de methode IKOS onderwijs: www.zinvolleronderwijs.nl

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons