Aanwezigheid

Op dinsdag en donderdag zijn wij aanwezig in molen De Eendragt en kunt u gebruik maken van de mediatheek. Op maandag, woensdag en vrijdag kan dat op afspraak. Neem voor een afspraak telefonisch contact met ons op of stuur een (terugbel)verzoek naar mail@vonkt.nl.

zinvoller onderwijs

Samen (be)leven: feesten en gedenkdagen

Zinvoller onderwijs vernieuwd

De lessendatabank Zinvoller onderwijs is helemaal vernieuwd!
In de databank o.a. de lessen van Op weg met verhalen, de lessen van voorheen IKOS onderwijs, nieuwe lessen voor kleuters en de VONKT lessenseries. Via de zoekoptie is het nu ook mogelijk te selecteren op doelgroep!
Naast lessen en lessenseries bevat de website een Jaarkalender met feesten en gedenkdagen. Aan elk feest of elke gedenkdag staan een of meerdere lessen gekoppeld en zijn er meer suggesties voor bijv. verhalen, filmpjes etc. De Jaarkalender blijven we aanvullen en actualiseren!

owmv-home2-bijgewerkt-voor-vonkt.png

Op weg met verhalen

Een nieuwe methode met lessen levensbeschouwelijke vorming voor het basisonderwijs.
Een veelkleurig palet van vormingslessen uitgegeven door Landelijk IKOS i.s.m. VONKT. Met lessen voor onder-, midden- en bovenbouw.

Op weg met verhalen, thema 3: Hoe klinkt verandering?

Dit thema roept nieuwe vragen op. Hoezo verandering? Mag het niet blijven zoals het is? Gaan bepaalde veranderingen niet als vanzelf? Kijk naar het ritme van de natuur. Kijk naar de groei van een mensenkind. In deze lessenserie zoeken we naar de diepere laag. Welke spirituele gevoelens of welke transcendentie ligt onder verandering?

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Scholing, cursussen en intervisie PC GVO deels online

Voor de maanden januari en februari 2022 heeft PC GVO besloten een deel van de nascholingscursussen online aan te bieden; sommige cursussen worden verplaatst (zie bij de betreffende cursussen). Ook de intervisiebijeenkomsten zullen online plaatsvinden. Module 5 en 6 van het Scholingstraject gaan wel op locatie door (met inachtneming van de geldende maatregelen. Mail voor vragen naar scholing@vonkt.nl

Ontdekken en ontmoeten

Hoe nodig je kinderen uit tot levensbeschouwelijke verhalen? In een teambijeenkomst leren leerkrachten te werken vanuit het verhaal als betekenisvolle impuls. Maar hoe komt je de levensbeschouwelijke uitnodiging van een verhaal op het spoor? Een training met speciale aandacht voor het leren en onderzoeken vanuit prentenboeken en jeugdliteratuur.

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons