Aanwezigheid

Op dinsdag en donderdag zijn wij van 10-15 uur aanwezig in molen De Eendragt en kunt u gebruik maken van de mediatheek. Op de andere dagen/tijden kan dat op afspraak. Neem voor een afspraak telefonisch contact met ons op of stuur een berichtje naar mail@vonkt.nl.

Op weg met verhalen 2022-23 thema 4: Kijken met je hart

In onze reële, vaak harde wereld willen we de leerlingen meenemen om te kijken ‘met je hart’. Wellicht zie je dan achter de harde werkelijkheid een wereld waarin empathie, dromen, zachtheid en geloof een belangrijke rol spelen. Het thema bevat lessen bij genezingsverhalen, het begrip (zelf)compassie, de bergrede van Jezus, de hadj en het prentenboek 'Ik ben genoeg'. Alle lessen nodigen uit tot ‘anders kijken’, naar jezelf, naar de ander én naar de wereld.

Inspiratiebijeenkomst: Underweis: mei-inoar op 'en paad foar de bern

In september 2022 hebben buro Noorderlingen, adviesbureau L.T. Nicolai en VONKT in opdracht van de provincie Fryslân een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Professionals uit onderwijs en kinderopvang kwamen bijeen om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Op woensdag 7 juni 2024 is er in schouwburg De Lawei in Drachten een vervolgbijeenkomst met verdiepende ontmoeting en meer inspiratie.

PC GVO Scholingstraject

Het Centrum voor Vormingsonderwijs biedt scholing aan voor alle nieuwe vakleerkrachten. Deze scholing omvat een sectorbreed deel en een denominatief deel. In september start weer het denominatieve deel voor het Protestants Vormingsonderwijs. Vakleerkrachten kunnen zich nu hiervoor aanmelden!

PC GVO nascholingsaanbod 2023-24

In het kader van professionalisering en deskundigheidsbevordering biedt PC GVO jaarlijks nascholing. Deze nascholing is gericht op de competenties die nodig zijn voor het geven van een goede lessen Protestants Vormingsonderwijs. Dat betekent aandacht voor de vakinhoud en voor pedagogisch-didactische vaardigheden. Het nieuwe nascholingsaanbod voor 2023-24 staat nu online en de vakleerkrachten kunnen zich aanmelden.

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Toekomst VONKT

In 2022 heeft het bestuur van VONKT vanuit een aantal scenario’s nagedacht over een herijking van stichting VONKT met als doel onze werkzaamheden voor de toekomst te kunnen borgen. Op basis van deze verkenning is besloten de stichting VONKT in 2023 te ontbinden. NHL Stenden hogeschool en Verus zetten in een intensieve samenwerking de activiteiten van VONKT voort in de vorm van een expertisecentrum. Ons team blijft ook 2023 in dezelfde samenstelling voor jullie klaar staan om te werken aan zinvoller onderwijs en een samenleving waarin mensen écht naar elkaar omzien, tot hun recht komen en volop meedoen. Daar geloven wij in en maken we ons sterk voor!

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons