Aanwezigheid

Op dinsdag en donderdag zijn wij van 10-15 uur aanwezig in molen De Eendragt en kunt u gebruik maken van de mediatheek. Op de andere dagen/tijden kan dat op afspraak. Neem voor een afspraak telefonisch contact met ons op of stuur een berichtje naar mail@vonkt.nl.

zinvoller onderwijs

Samen (be)leven: feesten en gedenkdagen

Op weg met verhalen 2022-23 thema 3: Kom in beweging!

Zonder beweging, geen leven. Letterlijk en figuurlijk. Voor een mens is beweging van levensbelang. Je beweegt om je lijf soepel te houden, zo blijf je gezond. Maar ook je mind moet in beweging blijven. Voor spirituele groei zetten we verhalen in. Ze laten je nadenken, geven een zetje, brengen je in beweging.
De verhalen en lessen van dit thema zetten je in beweging. Laten je opstaan om er mee aan het werk te gaan. Mozes, die opstaat om het volk mee te nemen naar de vrijheid. Maar ook Pasen: een verhaal dat je zeker laat opstaan.

Toekomst VONKT

In 2022 heeft het bestuur van VONKT vanuit een aantal scenario’s nagedacht over een herijking van stichting VONKT met als doel onze werkzaamheden voor de toekomst te kunnen borgen. Op basis van deze verkenning is besloten de stichting VONKT in 2023 te ontbinden. NHL Stenden hogeschool en Verus zetten in een intensieve samenwerking de activiteiten van VONKT voort in de vorm van een expertisecentrum.
Ons team blijft ook 2023 in dezelfde samenstelling voor jullie klaar staan om te werken aan zinvoller onderwijs en een samenleving waarin mensen écht naar elkaar omzien, tot hun recht komen en volop meedoen. Daar geloven wij in en maken we ons sterk voor!

Blijf op de hoogte!

Nieuws over identiteit, vorming, advies en scholing. Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

De zeven smaken van het Centrum voor Vormingsonderwijs

Save the date! Op woensdag 31 mei 2023 is er weer een landelijke sectordag. Thema: De zeven smaken van het Centrum voor Vormingsonderwijs. De sectordag vindt plaats in Cultuur en Congrescentrum Antropia in Driebergen. Meer informatie volgt!

Inspiratiebijeenkomst Ûnderweis: mei-inoar op 'n paad foar de bern

In september 2022 hebben buro Noorderlingen, adviesbureau L.T. Nicolai en VONKT in opdracht van de provincie Fryslân een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Professionals uit onderwijs en kinderopvang kwamen bijeen om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Op woensdag 7 juni 2024 komt er een vervolgbijeenkomst met verdiepende ontmoeting en meer inspiratie. Save the date!

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT fungeert als wegwijzer van kennis op het gebied van identiteit in Noord-Nederland.
Onze kennis en expertise wordt gevoed door NHL Stenden Hogeschool, Verus en Cedin.

Lees meer over ons