Scholing en activiteiten

Literatuurstudie

Soms heb je behoefte aan een theoretisch kader van je lespraktijk.
Soms kom je specifieke situaties tegen op de werkvloer waar je meer van wilt weten.
Wat het ook is, zelfstudie is een goede manier om je verder te professionaliseren.

Op het intranet van PC GVO is een literatuurlijst te vinden waarmee vakleerkrachten zelfstudie kunnen doen.
Bij het lezen van het boek maak je volgens een leesverslag volgens een format dat ook op het intranet te vinden is.
Het verslag leg je ter goedkeuring voor aan je regiobegeleider.

Deze scholing valt onder het beleid ‘alternatieve professionaliseringsactiviteit’, zie PC GVO intranet.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 3
Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.