Scholing en activiteiten

Gesprekken met kinderen

Het lijkt zo ‘gewoon’ om tijdens je les een gesprek aan te gaan met kinderen. Zo gewoon is het niet want er zijn veel mogelijkheden: het klassengesprek, een onderwijs-leergesprek of een kringgesprek (open, gesloten of observatie). Bij al deze gespreksvormen heb je als vakleerkracht een andere rol.

Tijdens deze nascholing gaan we kort in op het verschil en de overeenkomsten tussen deze gespreksvormen. We staan stil bij jouw rol als vakleerkracht (moet ik de regie houden of juist niet?) en het belang van communiceren met kinderen.

Als we de theorie besproken hebben, gaan we in het tweede deel praktisch aan de slag. We gaan oefenen hoe je gesprekken gaat voeren. 

Na deze cursus...
* heb je pedagogische en didactische kennis en over verschillende gespreksvormen.
* heb je kennis en vaardigheden ontwikkeld om gesprekken te leiden.
* heb je kennis en vaardigheden ontwikkeld waarmee je om kunt gaan met moeilijke en lastige situaties in de klas.


Cursusleider: drs. G. (Greet) Masselink
Greet Masselink studeerde af aan de PA (nu Pabo) en daarna als godsdienstepedagoog (Religie & Levensbeschouwing) en onderwijsfilosoof (Filosofie). Ze heeft ervaring als docent in het PO, VO en HBO en werkte als kerkelijk jeugd- en jongerenwerker bij JOP. Momenteel werkt ze, naast haar studie en pensioen, als coördinator professionale beroepsontwikkeling bij het Centrum voor Vormingsonderwijs.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 4
Meer informatie:

Deze cursus is al geweest. Voor meer informatie, mail naar j.vanderlaan@vormingsonderwijs.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.