Scholing en activiteiten

Pedagogische valkuil of levensbeschouwelijke kracht?

Tolerant handelen bij interreligieuze en interculturele dilemma's in het klaslokaal

Door de komst van arbeidsmigranten, kennismigranten en vluchtelingen worden Nederlandse klaslokalen diverser. Dit uit zich niet alleen in zichtbare culturele verschillen en gebruiken, maar ook in godsdienstige. Zo is de aandacht voor de viering van de ramadan de afgelopen jaren in Nederland sterk gegroeid, enerzijds omdat steeds meer kinderen dit belangrijke religieuze feest met hun families en gemeenschappen vieren, anderzijds omdat deze groeiende groep de vraag oproept of deze feesten deels in de plaats moeten komen van christelijke feestdagen. Deze toegenomen diversiteit stelt onderwijsprofessionals regelmatig voor uitdagingen om op een goede manier om te gaan met interreligieuze diversiteit. Welke verschillen in gedrag en motivatie bij jouw lessen zijn terug te voeren op religieuze verschillen en hoe ga je daar tactvol mee om? En nog scherper: hoe verhoudt jouw levensbeschouwelijke identiteit zich tot de omgang met deze interreligieuze samenstelling van een klas?

Deze nascholingscursus bestaat uit een cursusbijeenkomst met colleges en werkvormen, een praktijkopdracht en een evaluatiesessie waarin resultaten worden gedeeld. We gaan in op tal van interreligieuze en interculturele dilemma’s die ontleend zijn aan jouw onderwijspraktijken, die van onze studenten en die van één van de docenten. Het doel van deze cursus is om manieren te vinden waarbij het gesprek over deze dilemma’s juist in een onderwijscontext ingezet kan worden als kracht. We bespreken modellen van tolerantie die aanknopingspunten bieden, maar verkennen ook hun beperkingen. Daarnaast ontdek je jouw diversiteitsbiografie en verken je welke rol die speelt in hoe jij naar dilemma’s bij diversiteit kijkt en hoe je kunt handelen.

Na deze cursus…
* heb je interreligieuze en interculturele dilemma’s verkend en besproken.
* heb je manier gevonden om het gesprek over deze dilemma’s in te zetten in het onderwijs.
* heb je je eigen diversiteitsbiografie ontdekt en verkend welke rol die speelt.

 

Cursusleiders: dr. C.G. (Clemens) van den Berg en dr. G.J. (Gert-Jan) Veerman
Clemens van den Berg is historicus en theoloog en als docent-onderzoeker godsdienst en burgerschapsvorming verbonden aan de Faculteit Educatie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).
Gert-Jan Veerman was ruim tien jaar leerkracht op meerdere basisscholen en is momenteel lector ‘Samen Divers’ aan de CHE en docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze cursus wordt aangeboden i.s.m. het lectoraat PC GVO bij Driestar educatief en het lectoraat Samen Divers van Christelijke Hogeschool Ede.

Doelgroep: vakleerkrachten Vormingsonderwijs
Nascholingspunten: 7
Meer informatie:

Voor meer informatie over deze cursus: mail naar j.vanderlaan@vormingsonderwijs.nl 

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.