Scholing en activiteiten

Omgaan met verlies en rouw

Zoveel soorten van verdriet, dit verzwijgen, is het leven ontwijken.

Verlies een plekje geven

Ieder kind wordt vroeg of iets later geconfronteerd met grote vragen over het leven. Als volwassenen hebben we op deze vragen niet altijd een antwoord. Als leerkracht ben je des te meer geraakt wanneer een kind uit jouw groep in een ‘verliessituatie’ terechtkomt, wanneer het kind geconfronteerd wordt met een stukje levensverlies.

In deze cursus verkennen we de vraag: Hoe kun je in als vakleerkracht vormingsonderwijs professioneel handelen en het kind in een verliessituatie tot steun zijn?
Bij verlies denken we niet alleen aan een overlijden, maar ook aan echtscheiding, ziekte, een verhuizing, …

We wisselen ervaringen uit en verkennen het thema vanuit diverse invalshoeken. Denk hierbij aan thema’s als soorten verlies in het leven, vragen van kinderen, het rouwproces is hard werken.
Daarnaast gaan we in op de vraag of en hoe we kinderen ‘voorbereiden’ op verliessituaties, zoals het bespreken van een thema als ‘loslaten’.

Voor de koppeling naar de praktijk bekijken we materialen waarvan je als vakleerkracht gebruik kunt maken. Niet enkel achtergrondinformatie, maar ook jeugdliteratuur, leskaternen en voorbeelden uit de praktijk.

Na deze cursus...
* heb je je verdiept in het thema omgaan met verliessituaties in het leven van kinderen.
* heb je concrete ideeën opgedaan om met het thema aan de slag te gaan.


Cursusleider: J.M. (Han) Bakker 
Han Bakker heeft ervaring als docent Godsdienst – Levensbeschouwing in het HBO, op de pabo van NHL Stenden (Groningen). Ze was jarenlang identiteitsbegeleider in het basisonderwijs. Een van haar specialisaties was en is het omgaan met verlies in de schoolsituatie.
Momenteel is Han lerarenopleider en vakdidacticus Godsdienst – Levensbeschouwing bij de eerstegraads opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Doelgroep: vakleerkrachten Vormingsonderwijs
Kosten: Scholing vakleerkrachten Vormingsonderwijs
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Deze cursus wordt sectorbreed aangeboden in regio Noord en omvat 3 contacturen.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.