Scholing en activiteiten

Activerende werkvormen en differentiëren

Vergroot de betrokkenheid van leerlingen in je les en laat hoofd en handen in beweging komen vanuit het hart!

Hoe kun je je leerlingen nóg meer betrekken bij jouw les? Hoe zorg je ervoor dat het zweet bij je leerlingen op de rug staat en niet (alleen) bij jou, als docent? Hoe kun je leerlingen zélf in actie laten komen in de korte lestijd die je hebt als vakleerkracht vormingsonderwijs? Hoe werk je met kinderen van verschillende leeftijden en verschillende leerstijlen?
In deze cursus wisselen we ervaringen en inspirerende ideeën uit, word je bijgepraat in de nieuwste relevante inzichten hierover, maak je kennis met een aantal handige modellen én gaan we die ‘activerende werkvormen’ zelf ook beleven.  

Voorbij komen in ieder geval werkvormen vanuit de didactiek van ‘bewegend leren’ en ‘spelend leren’. Er is aandacht voor een aantal nieuwe inzichten rondom differentiëren, die we samen vertalen naar de context en praktijken van het vormingsonderwijs. En er zijn verschillende coöperatieve werkvormen, modellen die je direct in kunt zetten in de klas (zoals het placemat model en het Venn diagram). De theorie van meervoudige intelligentie (Gardner) vormt een rode draad in het aandacht hebben en oog houden voor diversiteit binnen je groep en in de keuzes die jij zelf maakt bij het vormgeven van je lessen.   

Een ervaringsgerichte cursus die gebouwd is op ‘grote inzichten’, maar die bol staat van de kleine praktische ‘tips and tricks’, dus helemaal gericht op jouw onderwijspraktijk! Want samen op ontdekkingstocht gaan blijft toch het hart van onderwijs…!

 

Cursusleider: A.M. (Myrthe) Kelder
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO, VO en HBO. Momenteel is ze trainer identiteit bij VONKT en adviseur identiteit bij Aves.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen.

Aan deze cursus is een leergemeenschap gekoppeld (zie bij Leergemeenschappen).
De cursus kan ook los, zonder deelname aan de leergemeenschap, gevolgd worden.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.