Scholing en activiteiten

Hoop in kwetsbaarheid - omgaan met tegenslag

Een hermeneutische cursus rond de profeet Elia.

Wie kent de profeet Elia niet? Hij is niet alleen bekend in de kerk, maar ook daarbuiten. De bekende componist Felix Mendelssohn heeft het leven van Elia zelfs op muziek gezet. Soms gebruikt iemand het spreekwoord ‘de raven zullen je geen brood brengen’: je zult voor jezelf moeten zorgen. Het is een verwijzing naar Elia bij de beek Krith waar de raven hem wél eten brachten.

Voor leerlingen is profeet Elia een interessant figuur. Het is regelmatig crisis in zijn leven. Zijn geloof in de God van Israël gaat op en neer. Hoop en kwetsbaarheid gaan bij hem samen. Ook is Elia betrokken bij opmerkelijke gebeurtenissen. Sommige noemen hem ‘de regenmaker’ want op zijn woord stopt en begint het met regenen. Jarenlang moet hij eenzaam en verborgen leven bij een kleine beek. Maar kan hij eigenlijk wel tegen de eenzaamheid? Elia lijkt een moedig man als hij het op de berg Karmel opneemt voor de God van Israël tegenover de Baälpriesters van koning Achab. Toch, is hij ook zomaar de kluts kwijt als het tegenzit, zo zelfs dat hij God bidt om hem maar uit het leven weg te nemen. Al met al maakt Elia bijzondere dingen mee, in zijn omgang met God, met de koning en het volk, maar ook met de natuur en met zichzelf.

In deze hermeneutische cursus verdiepen we ons met elkaar in het leven van Elia. We proberen een ‘hermeneutische brug’ te slaan tussen de Bijbeltekst uit 1 Koningen 17-19, 21 en 2 Koningen 1, 2. en het actuele leven van de leerlingen. De ervaringen van Elia spelen zich af in het verleden, in een voor de leerlingen onbekende context. Ze zijn beschreven in een vreemde taal. We zoeken naar de betekenis ervan voor toen én nu. In een vormingsles breng je een ontmoeting tot stand tussen de Bijbelse bron en de leef- en taalwereld van de leerlingen. Je streeft ernaar dat je leerlingen een nieuwe ervaring opdoen en nieuwe taal vinden en langs die weg de verbinding maken met hun eigen leven en levensvragen. Met elkaar zoeken we naar werkvormen en materialen om deze ontmoeting de juiste vorm te geven.

Bij de cursus hoort een eindopdracht: het maken van een uitgewerkte  lessuggesties volgens een voorgeschreven format van één gebeurtenis uit het leven van Elia.

 

Cursusleider: J.H. (Jan) van Doleweerd
Jan van Doleweerd is docent Godsdienst aan Driestar Educatief en (associate) lector PC GVO.

Deze cursus wordt aangeboden i.s.m. het lectoraat PC GVO bij Driestar Educatief.

Doelgroep: PC GVO docenten
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 9
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 3 uren.

Contact:
2022-23 Groningen

NHL Stenden hogeschool Groningen
03-11-2022 van 15:00 tot 18:00
GRONINGEN

NHL Stenden hogeschool Groningen
17-11-2022 van 15:00 tot 18:00
GRONINGEN

2022-23 Middelburg

De Hoeksteen (Baptistengemeente De Fontein)
05-11-2022 van 10:00 tot 16:30
MIDDELBURG

2022-23 Utrecht

Boerderij De Hoef
18-10-2022 van 15:00 tot 18:00
UTRECHT

Boerderij De Hoef
15-11-2022 van 15:00 tot 18:00
UTRECHT

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.