Scholing en activiteiten

Creatieve werkvormen bij bronverhalen

Gelukkig is er veel goed materiaal om Bijbelverhalen tot leven te brengen. Toch blijf je zoeken naar nieuwe mogelijkheden om met verhalen te werken. Welke creatieve werkvormen verdiepen de beleving van een verhaal? Welke interactieve werkvormen bieden de leerlingen ruimte om bronverhalen van binnenuit te ervaren en te beleven? Hoe komen zij zelf op verhaal om tot betekenisgeving te komen? Zijn er spelvormen die je hierbij kunt inzetten?

Deze cursus voor docenten PC GVO wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van je hermeneutische competentie: Hoe worden de oude verhalen levend voor een kind vandaag?. Kinderen leven in een heel andere wereld dan de wereld waarin de Bijbel ontstaan is. Welke ruimte kun je als verteller innemen om een Bijbelverhaal te vertellen? Hoe breng je het kind dichter bij de oude bronverhalen? Er zijn spelvormen te over voor rolinleving en interactie. Door de inzet van de eigen ervaringen van de leerlingen krijgen zij de gelegenheid de verhalen van binnenuit te beleven.

Wijs worden met bronverhalen blijft een levenslang proces. Juist daarom is de ontmoeting en uitwisseling met elkaar van groot belang en willen we als docenten van en met elkaar leren.

We verkennen enkele creatieve werkwijzen uit Wijs worden met bronverhalen, het visie- en praktijkboek voor leraren basisonderwijs van Bas van den Berg. Het gaat daarbij om: beeldende, literaire, ludieke, interactieve en reflectieve werkvormen, met een toespitsing op de spelvormen.

 

Cursusleider: Cocky Fortuin-van der Spek
Cocky Fortuin-van der Spek, gaf jarenlang godsdienst/levensbeschouwing aan het vmbo, is mede auteur van Verhalen verbinden. Ruimte voor vertellen op school. Zij is docent werken met verhalen en bibliodrama bij de 7evende Hemel en het Centrum voor Bibliodrama. Daarnaast adviseert zij scholen bij ontwikkeling van identiteit en visie vanuit haar bedrijf Spirit in School.
www.spiritinschool.nl
www.7evendehemel.nl
www.centrumvoorbibliodrama.nl

Doelgroep: PC GVO docenten
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen.

Contact:
2022-23 Zoetermeer

Het Kompas
12-01-2023 van 15:00 tot 18:00
ZOETERMEER

Minder dan 5 plaatsen beschikbaar.

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.