Scholing en activiteiten

Creatieve werkvormen bij bronverhalen

Gelukkig is er veel goed materiaal om Bijbelverhalen tot leven te brengen. Toch blijf je zoeken naar nieuwe mogelijkheden om met verhalen te werken. Welke creatieve werkvormen verdiepen de beleving van een verhaal? Welke interactieve werkvormen bieden de leerlingen ruimte om bronverhalen van binnenuit te ervaren en te beleven? Hoe komen zij zelf op verhaal om tot betekenisgeving te komen? Zijn er spelvormen die je hierbij kunt inzetten?

Deze cursus voor vakleerkrachten PC GVO wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van je hermeneutische competentie: Hoe worden de oude verhalen levend voor een kind vandaag? Kinderen leven in een heel andere wereld dan de wereld waarin de Bijbel ontstaan is. Welke ruimte kun je als verteller innemen om een Bijbelverhaal te vertellen? Hoe breng je het kind dichter bij de oude bronverhalen? Er zijn spelvormen te over voor rolinleving en interactie. Door de inzet van de eigen ervaringen van de leerlingen krijgen zij de gelegenheid de verhalen van binnenuit te beleven.

Wijs worden met bronverhalen blijft een levenslang proces. Juist daarom is de ontmoeting en uitwisseling met elkaar van groot belang en willen we van en met elkaar leren.

We verkennen enkele creatieve werkwijzen uit Wijs worden met bronverhalen, het visie- en praktijkboek voor leraren basisonderwijs van Bas van den Berg. Het gaat daarbij om: beeldende, literaire, ludieke, interactieve en reflectieve werkvormen, met een toespitsing op de spelvormen.

Na deze cursus...
* heb je creatieve werkvormen verkend die bijdragen aan een levende ontmoeting van leerlingen met een bronverhaal, elkaar en zichzelf.
* heb je je verdiept in spelvormen met gebruik van dramatische expressie, rolinleving en interactie.
* heb je in ontmoeting en uitwisseling met elkaar geleerd, vanuit inspiratie en met inzet van eigen ervaring en creativiteit.


Cursusleider: Cocky Fortuin-van der Spek
Cocky Fortuin-van der Spek, gaf jarenlang godsdienst/levensbeschouwing aan het vmbo, is mede auteur van Verhalen verbinden. Ruimte voor vertellen op school. Zij is docent werken met verhalen en bibliodrama bij de 7evende Hemel en het Centrum voor Bibliodrama. Daarnaast adviseert zij scholen bij ontwikkeling van identiteit en visie vanuit haar bedrijf Spirit in School.
www.spiritinschool.nl
www.7evendehemel.nl
www.centrumvoorbibliodrama.nl

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Voor meer informatie over deze cursus: mail naar j.vanderlaan@vormingsonderwijs.nl 

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.