Scholing en activiteiten

Godly Play

Hoe help je kinderen verder in een wereld waar niet zomaar taal voor is? Een wereld vol levensvragen rond bestaansgrenzen, zoals: vragen rond de tijd, afscheid nemen, leven en dood; vragen rond vrijheid, het teveel eraan of tekort, rond morele en ethische dillema’s; vragen rond ‘mens-zijn’, alleen zijn, wie ben ik, hoe wil ik zijn; vragen rond ervaringen en gebeurtenissen die je aan het schudden brengen of je wereld op z’n kop zetten. 

Godly Play helpt kinderen taal te vinden en te ontwikkelen voor al dit soort levensvragen en –ervaringen. Niet alleen verbale maar ook non-verbale taal. Taal van tekens en symbolen en vooral van spel. Dat spel is de eerste taal die kinderen spreken. Daarin verwonderen, ontdekken en leren zij.  

Godly Play biedt kinderen de verhalen uit de Bijbelse traditie aan, op een beeldende, creatieve en speelse manier. Om verwondering te ontlokken en spel op gang te brengen. Een spel van zoeken en vinden, luisteren en praten, creëren en verwonderen. Om gaandeweg het geheimenis van de verborgen aanwezigheid van God te leren ontdekken.  

Met deze driedaagse training word je Godly Play verteller en leer je meer over de spiritualiteit van kinderen; je verdiept vormende vaardigheden door open, zelf terughoudend en tegelijkertijd stimulerend aanwezig te zijn; je ontwikkelt bijbels-theologische kennis en inzicht verder. De training voedt en verrijkt je eigen spiritualiteit. 

Hoe ziet Godly Play in de klas eruit? In een kring vertel je verhalen met beeldend vertelmateriaal. Na een verwonderingsgesprek gaan de kinderen zelfstandig aan de gang met creatief en constructiemateriaal. Als afsluiting zijn er goede wensen nadat je samen ‘feest’ gevierd hebt. De praktijk en toepassing binnen de GVO les komt volop aan bod.

Na deze cursus...
* kun je op aansprekende wijze een brug slaan tussen de verhalen uit de Bijbel en de leerlingen.
* ben je in staat de leerlingen uit de groep actief op elkaar te betrekken en het onderlinge gesprek te stimuleren.
* ben je in staat een theologisch gesprek ‘open’ te houden; er wordt niet aangestuurd op het wenselijke antwoord, maar de leerlingen stellen zelf vragen, verwonderen zich, onderzoeken en ontdekken.


Cursusleiders: V. (Viola) Berends-Stadhouder, D. (Diane) Koehoorn en I.J.M. (Irma) Visser
Viola Berends-Stadhouder is leerkracht basisonderwijs, schoolleider en trainer Godly Play
Diane Koehoorn, is basisschoolleerkracht en cultureel antropoloog. Zij werkte jaren in de kerk als jongerenwerker en tijdens haar uitzending naar Spanje maakte zij kennis met de kracht van Godly Play. 
Irma Visser is godsdienstpedagoog, regiobegeleider PC GVO, trainer Godly Play en verbonden aan uitgeverij Kwintessens voor diverse methoden.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 18
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 cursusdagen van 6 uren.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.