scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Intervisie GVO regio Midden

In de intervisiebijeenkomsten wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan bewustwording van professionele talenten, kwaliteiten en valkuilen. Het is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het professioneel handelen van de GVO-docenten. Reflectie op eigen gedrag en de invloed daarvan op het gedrag van anderen staat centraal en is gericht op het (door) ontwikkelen van professionele vaardigheden en het delen van kennis.

De huidige intervisiegroepen blijven gehandhaafd.
In drie vaste weken (week 44 in 2018; week 5 en 14 in 2019) wordt de intervisie voor alle intervisiegroepen georganiseerd. Per locatie worden drie bijeenkomsten georganiseerd. Per bijeenkomst kan 1 nascholingspunt behaald worden.

Van de GVO-docenten wordt verwacht dat ze deelnemen aan alle intervisiebijeenkomsten. Afmelding bij ziekte of bijzondere (familie-)omstandigheden uitsluitend via scholing@vonkt.nl

Doelgroep: GVO docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Nieuwe docenten kunnen zich via VONKT aanmelden voor intervisie.

Contact:
2018-19 Apeldoorn

De Hofstad (kerkelijk centrum)
04-04-2019 van 19:30 tot 21:30
APELDOORN

2018-19 Ede (Gld)

Beatrixkerk
05-04-2019 van 15:00 tot 17:00
EDE (Gld)

2018-19 Gorinchem

Wijkgebouw De Heul
05-04-2019 van 14:00 tot 16:00
GORINCHEM

2018-19 Laren (Gld)

Kulturhus 't Kruispunt
02-04-2019 van 19:30 tot 21:30
LAREN (Gld)

2018-19 Tiel

De Drumptse Hof
03-04-2019 van 15:00 tot 17:00
TIEL

2018-19 Utrecht-Overvecht

Johannescentrum
03-04-2019 van 14:00 tot 16:00
UTRECHT

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.