scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Oefenen in samenleven

Over interreligieuze relaties en interreligieuze dialoog

Op welke manier kan de ontmoeting met ‘de ander’ een verrijking zijn voor onszelf en voor onze lessen? En (hoe) nodig jij je leerlingen uit tot interreligieus leren en dialogiseren? School is immers de mooiste plek om te ‘oefenen in samenleven’!

Het creëren van een open houding voor ‘de ander’ en ‘het andere’ is hierbij van groot belang; juist door de ontmoeting met ‘het andere’ zijn leerlingen steeds beter in staat hun eigen verhaal (‘wortels’) te begrijpen en te verdiepen, maar ook samen te leven in een veelkleurige maatschappij. Het verwerven van kennis over religies en het leren omgaan met verschillen, maar ook op zoek gaan naar verbinding door middel van ontmoeting en dialoog, is dan ook wat we in deze nascholing gaan doen!

We zullen inhoudelijk een kijkje nemen bij de andere grote levensbeschouwingen: hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en islam. Tevens is er aandacht voor interreligieuze beeldvorming en initiatieven in interreligieuze dialoog – én wat dit betekent voor het onderwijs. Er is plek voor zowel geschiedenis als voor actualiteit, bijvoorbeeld wanneer het gaat over processen van beeldvorming over de islam.

Er worden concrete ideeën en materialen aangereikt om ook de didactische vertaalslag naar je lespraktijk te kunnen maken. In de thuisopdracht word je dan uitgenodigd een lesontwerp te maken voor een ‘interreligieuze les’ die past bij de context waarin jij werkt én word je uitgedaagd om deze les ook daadwerkelijk te geven.

Want... niet voor de school, maar het voor het samenleven leren wij! Leer je mee?

Cursusleider: Myrthe Kelder
Myrthe Kelder studeerde af in de Sociale Wetenschappen en in de Theologie- en Religiewetenschappen. Ze heeft ervaring als docent Levensbeschouwing in PO en VO. Momenteel is ze hogeschooldocent Godsdienst & Levensbeschouwing en Zingeving & Ethiek aan een pabo. Tevens is ze trainer Identiteit bij VONKT.

Doelgroep: GVO docenten
Nascholingspunten: 8
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 2 uren.

Contact:
2019-20 Goes

Ontmoetingskerk [GKv]
14-03-2020 van 10:00 tot 16:30
GOES

Minder dan 5 plaatsen beschikbaar.

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.