scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

De evangeliën: een goed verhaal

'Jezus, man, waar zit je?!' riep de meester. Hij vloekte niet. Hij vertelde over Jozef en Maria die Jezus zochten.
'Wie geeft zijn kind nou twee scheldnamen, ‘Jezus’ en ‘Christus’? vroeg een leerling.
'Wie maakte God eerst, de dino’s of Jezus?'

Zomaar wat vragen over Jezus die op kunnen komen als je werkt met kinderen in het openbaar onderwijs. Want wie was die man die 2000 jaar geleden op aarde leefde en zo invloedrijk werd? En wat hebben verhalen over hem kinderen vandaag te zeggen?

Om daar grip op te krijgen slaan we het Nieuwe Testament open. We ontdekken dat Jezus ook voor tijdgenoten een intrigerend, soms raadselachtig figuur was. Misschien zijn er daarom maar liefst vier versies van zijn levensverhaal: de evangeliën.

‘Evangelie’ betekent ‘goede boodschap’. Dat de evangeliën meer zijn dan een feitenrelaas blijkt uit de verschillen tussen de boeken. De evangelisten maken eigen keuzes in wat ze vertellen en hoe. Hoe zijn de overeenkomsten en verschillen te verklaren? En wat betekenen ze? Daarover gaat deze nascholing.

We stuiten op wonderverhalen, genezingsverhalen, gelijkenissen, redevoeringen en het passieverhaal. Je krijgt gevoel bij de eigenheid van elk evangelie. En je krijgt een beeld van de wijze waarop de evangeliën tot stand zijn gekomen.

Intussen zitten de kinderen nog altijd met de vraag: 'Jezus, man, waar zit je?!' Samen met hen gaan we op zoek naar het geheimenis. Dit doen we ook in de thuisopdracht, bijvoorbeeld door een voorleesverhaal te schrijven, een lesvoorbereiding te maken of een video van een les.

Cursusleiders: Erik Idema (Leeuwarden en Veenendaal) en Eefje van der Werfhorst (Gouda)
Erik Idema is schrijver, verteller, theoloog en uitgever bij Kwintessens.
Eefje van der Werfhorst is docent godsdienst bij Driestar Educatief.

Doelgroep: PC GVO docenten
Nascholingspunten: 8
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 2 uren.

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.