scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Klassenmanagement en groepsdynamiek

Veel leerlingen vinden het leuk als er een gastdocent in de klas komt.
En iedere school heeft er groepen tussen zitten die wat moeilijker te begeleiden zijn voor een gastdocent. Het lastige is vaak, dat de contactmomenten korter zijn. Dat kan het moeilijker maken om grip te krijgen op een groep. Soms kost het orde houden dan zoveel tijd,  dat het overbrengen en aanbieden van de lesstof naar de achtergrond verdwijnt. Iedere school heeft weer andere afspraken en regels.
Hoe kan een PC GVO-docent hier het beste op inspringen? In deze cursus besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Hanteren en maken van afspraken/regels op school.
  • Regels en afspraken in de groep/groepsdynamiek.
  • Verschil in omgang onder-, midden- en bovenbouw.
  • De mogelijkheden van het inzetten van een beloningsysteem en strafsysteem.
  • Gedrag van individuele leerlingen.
  • Hoe deel je een les in?
  • Het inzetten van diverse werkvormen in de les.
  • Eigen leerkrachtgedrag.

Deze cursus biedt verdiepende kennis en praktische oplossingen om mee te nemen in de eigen lespraktijk. En er is tijd en aandacht voor persoonlijke en praktijkgerichte vragen.

Cursusleider: Renske Waanders
Renske Waanders heeft jaren ervaring in het regulier basisonderwijs met als specialisme moeilijke groepen en kinderen met gedragsproblematiek. Daarnaast  heeft ze twee masteropleidingen succesvol afgerond, met als specialisaties gedrag en hoogbegaafdheid. Renske is werkzaam als onderwijsadviseur bij Onderwijspraktijk Waanders, www.onderwijspraktijkwaanders.nl

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Nascholingspunten: 6
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen.

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.