scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Wat is waar?

Over wetenschap en levensbeschouwing.

Wetenschap is ook maar een mening. De linkse kerk. Fake news. Oh ja, en geloof hoort achter de voordeur. Het lijkt tegenwoordig wel erg ingewikkeld te worden om de waarheid boven tafel te krijgen. Om te weten waar je op kunt bouwen. Geloof wordt al eeuwen stevig aangepakt door de wetenschap (of is het andersom?). Maar nu worden de journalistiek en zelfs de wetenschap zelf aangepakt alsof deze ook niet bijdragen aan waarheidsvinding.

Leerlingen pakken deze tendens op en willen ook weten wat ze nog zeker kunnen weten. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? En dan vooral wanneer je zo’n spannend vak als PC GVO geeft op een openbare school?

Op deze cursusdag zullen we verschillende kanten van dit probleem verkennen aan de hand van de Franse filosoof Paul Ricoeur. Hij maakt onderscheid tussen de feitelijke (meet- en tastbare) werkelijkheid en de werkelijkheid van het symbool (maar ook spel, fantasie en geloof). Vervolgens schetst hij vier fasen die het kind doorloopt om te leren omgaan met deze twee werkelijkheden.

(Als je niet kunt wachten, bekijk dan het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=H2cKorh4WXc)

Vanuit dit redelijk eenvoudige principe proberen we een aantal situaties te analyseren en te zoeken naar mogelijkheden om hier in de PC GVO-lessen mee om te gaan. De ideeën van Ricoeur bieden één manier om naar de verhouding tussen geloof en wetenschap te kijken. Natuurlijk is er (juist) bij deze cursus ook ruimte voor vragen hieromtrent en eigen meningsvorming.

Cursusleider: Tom Schoemaker
Tom Schoemaker is docent levensbeschouwelijke vorming aan HAN Pabo, locatie Arnhem. Hier is hij, op een niet denominatie-gebonden pabo, verantwoordelijk voor het opleiden voor het protestants onderwijs. Daarnaast is hij onderzoeker en projectcoördinator voor het project Dialoog School.
Zie ook www.samenonderwijsmaken.nl, doorklikken naar Dialoog School.

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Nascholingspunten: 6
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen.

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.