scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Levensbeschouwelijke vorming op een samenlevingsschool

Een samenlevingsschool heeft een bijzondere identiteit. Voortgekomen uit een school met een bijzondere traditie en een openbare school, krijgt de school een nieuwe identiteit.
In het woord ‘samenlevingsschool’ klinkt door:

  • op de school willen we samen met elkaar leven; dus met alle kinderen bij elkaar levensbeschouwelijk leren;
  • de school staat midden in de samenleving; dus besteedt aandacht aan alle (levensbeschouwelijke) verschillen in de samenleving.

Voor veel scholen is het nog niet zo eenvoudig hoe hier in de praktijk concreet handen en voeten aan te geven. Deze cursus rust leerkrachten toe om vorm te geven aan levensbeschouwelijke vorming op de samenlevingsschool.

 

Het begeleiden van levensbeschouwelijke vorming op de samenlevingsschool
Basisprogramma

  1. Wat is levensbeschouwelijke vorming en waarom levensbeschouwelijke vorming op de samenlevingsschool?
  2. De didactiek van het levensbeschouwelijk gesprek.

Levensbeschouwelijke vorming in de praktijk van de samenlevingsschool
Vervolg-verdieping

  1. Ontwerpen van levensbeschouwelijke lessen (lesdoelen, opbouw).
  2. Levensbeschouwelijk leren en verhalen uit de Geestelijke Stromingen (kerndoel 38).

 

Cursusleider
drs. Tamar Kopmels, www.levensbeschouwelijke-educatie.nl

Doelgroep: PO, leerkrachten van samenlevingsscholen
Meer informatie:

De cursus omvat per onderwerp één dagdeel. 
Voor meer informatie: mail naar j.vdlaan@vonkt.nl of bel naar 058-2441891.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.