Scholing en activiteiten

Intervisie GVO regio Noord

In de intervisiebijeenkomsten wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan bewustwording van professionele talenten, kwaliteiten en valkuilen. Het is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het professioneel handelen van de GVO-docenten. Reflectie op eigen gedrag en de invloed daarvan op het gedrag van anderen staat centraal en is gericht op het (door) ontwikkelen van professionele vaardigheden en het delen van kennis.

Intervisie 2021-22
In drie vaste weken (week 43 in 2021; week 4 en 14 in 2022) wordt de intervisie voor alle intervisiegroepen georganiseerd. Per intervisiegroep worden drie bijeenkomsten georganiseerd. Per bijeenkomst kan 1 nascholingspunt behaald worden.

NB De eerste intervisiebijeenkomst wordt (in alle groepen) online gehouden. We hopen dat de tweede intervisiebijeenkomst op locatie kan worden gehouden en over de derde bijeenkomst wordt in februari een beslissing genomen!

Van de GVO-docenten wordt verwacht dat ze deelnemen aan alle intervisiebijeenkomsten. Afmelding bij ziekte of bijzondere (familie-)omstandigheden uitsluitend via scholing@vonkt.nl

Doelgroep: GVO docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

De bestaande intervisiegroepen blijven gehandhaafd.
Nieuwe docenten kunnen zich via VONKT aanmelden voor intervisie.

Contact:
2021-22 Assen

NHL Stenden hogeschool Assen
07-04-2022 van 15:00 tot 17:00
ASSEN

2021-22 Emmen

NHL Stenden hogeschool Emmen
28-01-2022 van 15:00 tot 17:00
EMMEN

NHL Stenden hogeschool Emmen
08-04-2022 van 15:00 tot 17:00
EMMEN

2021-22 Groningen

NHL Stenden hogeschool Groningen
06-04-2022 van 14:00 tot 16:00
GRONINGEN

2021-22 Leeuwarden VR

VONKT - molen De Eendragt
28-01-2022 van 15:00 tot 17:00
LEEUWARDEN

VONKT - molen De Eendragt
08-04-2022 van 15:00 tot 17:00
LEEUWARDEN

2021-22 Leeuwarden WO

VONKT - molen De Eendragt
06-04-2023 van 15:00 tot 17:00
LEEUWARDEN

2021-22 Zwolle WO 1

De Bagijnehof [Oosterkerk]
06-04-2022 van 15:00 tot 17:00
ZWOLLE

2021-22 Zwolle WO 2

De Bagijnehof [Oosterkerk]
06-04-2022 van 19:30 tot 21:30
ZWOLLE

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.