Scholing en activiteiten

Tegearre foar de bern

Inspiratiebijeenkomst rond het onderwijs van de toekomst

Ieder kind, in de stad en op het platteland, heeft recht op goed en bereikbaar onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit op meerdere manieren kunnen realiseren. Daar hebben wij u bij nodig!

Samenwerken en inspireren
In 2020 deden wij in opdracht van de provincie onderzoek naar toekomstbestendig onderwijs in Friesland. Bijna 80 basisscholen werkten hieraan mee. Uit dit onderzoek blijkt grote behoefte aan intensivering van samenwerking met diverse partijen, waarbij kinderopvang en peuterspeelzaal het meest genoemd worden. Ook is er behoefte om met collega’s ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Vanwege corona is de destijds geplande inspiratiebijeenkomst niet doorgegaan - maar we gaan dit jaar voor een herkansing.

Wat gaan we doen?
Op woensdag 21 september van 14.30 tot 17 uur organiseren wij in zalencentrum De Buorskip in Beetsterzwaag een inspiratiebijeenkomst voor onderwijsbestuurders, directeuren en teamleden primair onderwijs, bestuurders en professionals uit de kinderopvang. De bijeenkomst staat geheel in het teken van netwerken, kennisdelen en inspireren. De inspiratiebijeenkomst wordt vormgegeven aan de hand van de volgende thema’s:

1. Wat betekent het Integraal Kindcentrum (IKC) in de praktijk?
2. Hoe verder na een fusieproces?
3. Niet fuseren, wél samenwerken?
4. Wat betekent de school als onderdeel van 'de mienskip'?
5. Identiteit: meer dan alleen denominatie?
6. Vrij thema.

Doe mee
Onze jeugd is onze toekomst. Die weg naar die toekomst willen we graag zo goed mogelijk plaveien. Ook u kunt bijdragen aan die toekomst. Door mee te denken, ervaringen te delen en anderen te inspireren. Mogen wij op u rekenen?

Namens de provincie Fryslân,

Sietsche Nieuwenhuis - Buro Noorderlingen
Luuk Nicolai - Adviesbureau L. T. Nicolai
Aafke Reinders - VONKT, voor zinvoller onderwijs

Kosten: Zowel aanmelding als deelname is kosteloos.
Meer informatie:

Mail naar inspiratiebijeenkomst@noorderlingen.eu, dan ontvangt u een uitnodiging om u aan te melden. 

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.