Scholing en activiteiten

Een schepping vol kleuren

Bij de Kinderboekenweek 2022

Voor de vakleerkrachten PC GVO is er ook in 2022 weer een lessenserie bij de Kinderboekenweek, met deze keer het thema ‘Gi-ga-groen’. De lessenserie voor PC GVO steekt in bij het bijzondere van de schepping en al haar kleuren. Als vanzelf komen we dan terecht bij de zorg om al dat prachtigs en het milieu. Want wat gebeurt er met de aarde wanneer die prachtige kleuren flets worden of wanneer er kleuren verdwijnen?

Tijdens de Kinderboekenweek zijn veel scholen gezamenlijk aan de slag met het thema. Als PC GVO kun je zichtbaar aanwezig zijn in de school rond dit thema en aansluiten bij een overkoepelend schoolthema. We kijken naar mogelijkheden hoe dit te doen en bijvoorbeeld naar je rol binnen een presentatie in de afsluiting van een dergelijk project op school. Deelnemers aan de nascholing ontdekken op een praktische manier hoe dat kan via het opzetten van een ‘ervarium’. Een ervarium is een kleine ruimte waarin een project wordt tentoongesteld. Tijdens het bezoek worden diverse zintuigen van de bezoekers geprikkeld en uitgedaagd om mee te doen. Daarom zal het ervarium na ieder bezoek iets anders zijn.

We besteden aandacht aan de passende ‘groene theologie’ van Trees van Montfoort.

Vooraf
We gaan er bij deze nascholing van uit dat deelnemers de lessenserie vooraf hebben doorgenomen Het is handig om de lessenserie tijdens de cursus (digitaal) bij je te hebben.

De deelnemers nemen iets mee dat bij één van de scheppingsdagen past. Een voorwerp, een foto, een zelfgemaakte tekening. De meegebrachte spullen worden gebruikt bij het opzetten van het ervarium.

 

Cursusleider: L. (Liesbeth) Winters-Jonas
Liesbeth Winters is kinderpastor en ontwikkelaar van zingevingsprojecten. Ze is hoofdredacteur van Op weg met Verhalen en mederedacteur van de lessenserie Een schepping vol kleuren. Daarnaast is zij ruim 25 jaar PCGVO-docent geweest.

Doelgroep: vakleerkrachten PC GVO
Kosten: PC GVO Scholing en Kwaliteit
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Vakleerkrachten PC GVO ontvangen de lessenserie Een schepping vol kleuren digitaal. De lessenserie staat ook op Zinvoller onderwijs.

Deze cursus omvat 3 contacturen.

De cursus is reeds geweest. Neem voor meer informatie contact op met VONKT.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.