Scholing en activiteiten

Scholingstraject PC GVO

In vervolg op de Sectorbrede opleiding voor docenten Vormingsonderwijs is er een PC GVO Scholingstraject, waarin

- je optrekt met collega's uit het Protestants vormingsonderwijs
- je je (verder) ontwikkelt als vakdocent PC GVO
- de hermeneutische en missionaire competentie de rode draad vormen

Het PC GVO Scholingstraject omvat 12 modules in de periode september 2021-december 2022. Start van het eerstvolgende traject: september 2023.

Voor het PC GVO Scholingstraject zijn passende routes voor docenten met verschillende opleidingsachtergronden: een route voor docenten met een Pabo opleiding en een route voor docenten met de opleiding Docent Godsdienst/Levensbeschouwing.

Modules

module 1: Visie op PC GVO
module 2: Godsdienstdidactiek: kerndoelen PC GVO, jaarplan en lesmethoden
module 3 (online): Bijbelwetenschappen
module 4 (online): Christelijke filosofie
module 5: Hermeneutiek Nieuwe Testament: De evangeliën
module 6: Hermeneutiek Oude Testament: De oerverhalen
module 7: Godsdienstpedagogiek
module 8 (online): Godsdienstdidactiek: elementariseren
module 9: Symboliseren en ritualiseren
module 10: Kleurrijk christendom
module 11 (online): Theologiseren met kinderen
module 12: Interreligieuze dialoog

 

Doelgroep: PC GVO docenten
Meer informatie:

De modules worden maandelijks gegeven, met uitzondering van de schoolvakanties.

op locatie in Utrecht: cursusdag zaterdag 10.30-16.15
of 11.00-15.45 uur.
online: cursusdag vrijdag 14.30-20.15 uur.

Vragen over de organisatie van en inschrijving voor het PC GVO Scholingstraject:
Jik van der Laan, coördinator VONKT, j.vd.laan@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.