Scholing en activiteiten

Sectorbrede opleiding Centrum voor Vormingsonderwijs

Werk je sinds kort als docent Vormingsonderwijs?
Dan is er een sectorbrede opleiding voor jou.

Op 2 februari 2023 start het volgende opleidingstraject. 

Tijdens dit opleidingstraject maak je kennis met de eigen aard van vormingsonderwijs. Je leert je bewegen in de specifieke werkcontext van vakleerkrachten Vormingsonderwijs én je verrijkt en verdiept je eigen waardevolle leraarcompetenties.

Online en live sessies
module 1: Visies op Vorming
module 2: Didactiek in vormingsonderwijs
module 3: Vormingsonderwijs in de praktijk
Landelijke Sectordag 'De zeven smaken van het CvV'

Aan iedere module zitten twee verplichte contactmomenten gekoppeld: 1 x online werksessie en 1 x online 'vraag-antwoord' sessie.
Ter voorbereiding op een online werksessie wordt de uitwerking van een huisopdracht gevraagd. Hiermee gaan we tijdens de sessie aan het werk.
Voor een vraag-antwoord sessie is geen specifieke voorbereiding nodig. Hierin gaan we in op inhoudelijke vragen en gaan we met elkaar in dialoog.

Studiegids
Deelnemers ontvangen een studiegids met meer inhoudelijke informatie over de achtergrond van dit traject, de inhoud van de modules, de organisatie en de opleidingsdoelen.

 

Vakleerkrachten Vormingsonderwijs verzorgen vormingsonderwijs op openbare basisscholen.
De lessen vinden op basis van vrijwillige deelname binnen plaats binnen schooltijd. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van de werkgevers (denominaties), gelieerd aan het Centrum voor Vormingsonderwijs, www.vormingsonderwijs.nl

Doelgroep: vakleerkrachten Vormingsonderwijs
Meer informatie:

Data
module 1 (online) : 2 febr. 2023 17.00-21.00 uur en 16 febr. 2023 17.00-21.00 uur
module 2 (online) : 9 maart 2023 17.00-21.00 uur en 30 maart 2023 17.00-21.00 uur
module 3 (online) : 26 april 2023 17.00-21.00 uur en 11 mei 2023 17.00-21.00 uur
landelijke sectordag (op locatie) : 31 mei 2023 10.30-16.30- uur

Vragen over de organisatie van de Sectorbrede Opleiding:
Marleen Witteveen, projectleider, m.witteveen@hvo.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.