scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Intervisie GVO regio Noord

In de intervisiebijeenkomsten wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan bewustwording van professionele talenten, kwaliteiten en valkuilen. Het is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het professioneel handelen van de GVO-docenten. Reflectie op eigen gedrag en de invloed daarvan op het gedrag van anderen staat centraal en is gericht op het (door) ontwikkelen van professionele vaardigheden en het delen van kennis.

De huidige intervisiegroepen blijven gehandhaafd.
In drie vaste weken (week 44 in 2018; week 5 en 14 in 2019) wordt de intervisie voor alle intervisiegroepen georganiseerd. Per locatie worden drie bijeenkomsten georganiseerd. Per bijeenkomst kan 1 nascholingspunt behaald worden.

Van de GVO-docenten wordt verwacht dat ze deelnemen aan alle intervisiebijeenkomsten. Afmelding bij ziekte of bijzondere (familie-)omstandigheden uitsluitend via scholing@vonkt.nl

Doelgroep: GVO docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Nieuwe docenten kunnen zich via VONKT aanmelden voor intervisie.

Contact:
2018-19 Assen

NHL Stenden hogeschool Assen
05-04-2019 van 15:00 tot 17:00
ASSEN

2018-19 Emmen

NHL Stenden hogeschool Emmen
05-04-2019 van 15:00 tot 17:00
EMMEN

2018-19 Groningen

NHL Stenden hogeschool Groningen
03-04-2019 van 14:00 tot 16:00
GRONINGEN

2018-19 Leeuwarden VR

VONKT - molen De Eendragt
05-04-2019 van 15:00 tot 17:00
LEEUWARDEN

2018-19 Leeuwarden WO

VONKT - molen De Eendragt
03-04-2019 van 15:00 tot 17:00
LEEUWARDEN

2018-19 Zwolle WO 1

De Bagijnehof [Oosterkerk]
03-04-2019 van 15:00 tot 17:00
ZWOLLE

2018-19 Zwolle WO 2

De Bagijnehof [Oosterkerk]
03-04-2019 van 19:30 tot 21:30
ZWOLLE

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.