Advies en begeleiding

Van samenwerken naar samenleven

Pilot lesmateriaal levensbeschouwelijke vorming op een samenlevingsschool.

Is uw (samenwerkings-)school op zoek naar lesmateriaal voor levensbeschouwelijk onderwijs dat enerzijds open en breed insteekt, en anderzijds ook bijzondere aandacht heeft voor de christelijke verhalen en traditie? Dan is deze pilot van VONKT iets voor u. 
In deze pilot bundelen we de krachten van een open methode voor levensbeschouwelijk onderwijs (Kleur op school) en lesmateriaal voor eigentijds en betekenisvolle godsdienstige vorming (IKOS onderwijs).

Doet uw school mee?

Uw school kan meewerken met de pilot en doorontwikkeling van het concept:

de methode Kleur op school als thematische basis voor de lessen,
in periodes van tien weken  

lesmateriaal van IKOS onderwijs over deze thema’s, dat insteekt op het christelijk perspectief

Samenwerkingspartners

Voor advies en begeleiding van christelijke en katholieke scholen werken wij nauw samen met Verus.

Lees meer over onze samenwerking