scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Kleuters en God - godsdienstpedagogiek van het jonge kind

Kleuters leven en ervaren impulsief. Ze gaan veelal uit van zichzelf en verwachten dat volwassenen hen helpen. Ze hebben behoefte aan geborgenheid en vertrouwen. Hun wereld is rijk aan verbeelding. Dat wat ze om zich heen zien en ervaren spelen ze na.

Toch kunnen ook jonge kinderen enorm onder de indruk raken van sfeer, van verhalen of van rituelen. Vanuit hun eigen ervaringen en leefwereld denken ze na over het leven. Groeit hun spiritualiteit. Kunnen ze zich verwonderen en denken ze na over de verbondenheid met een religieuze wereld. Wie is God? Hoe doet God? Waar lijkt God op?

Tijdens de nascholing verdiepen we ons in de algemene ontwikkeling van het jonge kind en daarna kijken we heel bewust naar godsdienstpedagogiek van kleuters. Wat onderscheidt deze doelgroep van oudere kinderen? Natuurlijk maken we een praktische slag naar onze lespraktijk. Hoe kun je het kindertheologiseren met kleuters invullen? Hoe houd je rekening met een korte concentratieboog? En met de behoefte aan bewegen?

Een dag lang verdiepen in GVO aan kleuters vanuit de combinatie theorie en praktijk.

In de thuisopdracht komen alle elementen samen. Je maakt een leeractiviteit rond een Bijbelverhaal. Daarbij onderbouw je jouw keuzes vanuit algemeen-pedagogisch en godsdienstpedagogisch perspectief.

Cursusleider: Liesbeth Winters-Jonas
Liesbeth Winters heeft een eigen praktijk als kinderpastor en ontwikkelaar van projecten rondom zingeving. Ze is oorspronkelijk opgeleid als kleuterleidster en studeerde later theologie. Ze heeft jarenlange ervaring als GVO-docent.

Doelgroep: GVO docenten
Nascholingspunten: 8
Meer informatie:

Deze cursus omvat 6 contacturen en een verplichte thuisopdracht van 2 uren.

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.