scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Samenleven, wat een kunst!

G/HVO sectordag 2019

Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. Ze leren dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet iedereen gelijk is en gelijk denkt. Het vormingsonderwijs maakt zich sterk voor een samenleving waar kinderen tot hun recht komen. Dat ze elkaar en elkaars levensovertuigingen leren kennen en waarderen. Zo kan er waarde(n)vol onderwijs geboden worden en kinderen gestimuleerd om een eigen visie te ontwikkelen met respect en betrokkenheid voor mens en maatschappij.

Samen met vertegenwoordigers van alle denominaties stellen wij een aansprekend programma samen.

Op een creatieve en kunstzinnige wijze hopen we elkaar te ontmoeten, kennis met elkaar te delen en te bezinnen zodat we geïnspireerd verder kunnen bouwen aan een mooie samenleving!

Meer informatie:

Binnenkort meer informatie en start inschrijving!

Contact:
2018-19 Amersfoort

Leerhotel Het Klooster
17-05-2019 van 10:00 tot 16:00
AMERSFOORT

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.