scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

GVO op samenwerkingsscholen

GVO-docenten zijn actief binnen het openbaar onderwijs waar zij het godsdienstig vormingsonderwijs geven. Met de krimp als aanleiding zien we steeds meer scholen van verschillende denominaties met elkaar fuseren. Door deze samenwerking verandert de rol van levensbeschouwing/godsdienst op de scholen. Vaak kiezen scholen ervoor om breed levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden. 
Dit heeft consequenties voor de GVO-lessen binnen deze fusiescholen.

Vragen waar GVO-docenten tegenaan lopen zijn:

  • Wat is mijn rol binnen de fusieschool?
  • Hoe is de diversiteit in populatie van de groep die GVO volgt?
  • Hoe gaan we om met vragen van de school wat betreft bidden?
  • Wat wordt van ons verwacht in communicatie met derden, bijvoorbeeld met de predikant?

Tijdens de bijeenkomst zal er achtergrondinformatie gegeven worden over het proces van keuzes aangaande godsdienst/levensbeschouwing (nieuwe identiteit) op een fusieschool. De rol van de identiteitscommissie wordt hierin meegenomen.
Vervolgens gaan we aan de hand van een casus met elkaar in gesprek. Tijdens deze dialoog verkennen wij de rol van de GVO-docent op een fusieschool: Wat is wenselijk? Met welke dilemma’s heb je te maken? Hoe positioneer je je op de fusieschool?

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 1
Meer informatie:

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar: scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.