scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Opleiding Docent GVO en HVO

Met ingang van september 2018 faciliteert Stichting Dienstencentrum GVO en HVO een interne opleiding voor GVO- en HVO-docenten.

De opleiding valt uiteen in een gemeenschappelijk en een denominatief deel.

Gemeenschappelijk opleidingsdeel
In het gemeenschappelijke opleidingsdeel maakt de student kennis met de eigen aard van GVO en HVO. Hij/zij leert zich bewegen in de specifieke werkcontext van GVO- en HVO-docenten. De docentcompetenties, zoals die door de overheid zijn geformuleerd, vormen een rode draad.

Het gemeenschappelijke opleidingsdeel is als volgt opgebouwd:
Module 1. Visies op vorming (56 uren studiebelasting)
Module 2. GVO en HVO in relatie tot het openbaar onderwijs (28 uren studiebelasting)
Module 3. GVO en HVO in relatie tot omliggende vakgebieden (28 uren studiebelasting)

De vakliteratuur die in het gemeenschappelijk deel van de opleiding bestudeerd moet worden, komt wat abstractieniveau betreft overeen met (post)hbo-niveau.

Studiegids Opleiding Docent GVO en HVO module 1-3

Denominatief opleidingsdeel
Denominaties bieden, in aanvulling en vervolg op het gemeenschappelijke opleidingsdeel, denominatieve modules aan. In het denominatieve deel wordt met name de vakinhoudelijke competentie verder uitgediept. Naast de denominatieve modules valt ook het praktijkdeel van de opleiding onder de eigen verantwoordelijkheid van de diverse denominaties.
Het denominatieve opleidingsdeel voor PC GVO start in september 2019 en loopt door tot en met juni 2020. In het denominatieve deel zijn in sommige gevallen vrijstelingen mogelijk. De criteria hiervoor worden in het voorjaar 2019 vastgesteld.

 

Docenten godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistische vormingsonderwijs (HVO) verzorgen vormingsonderwijs op openbare basisscholen.
De lessen vinden op basis van vrijwillige deelname binnen plaats binnen schooltijd. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van de vijf werkgevers (denominaties), gelieerd aan het Dienstencentrum GVO en HVO, www.gvoenhvo.nl

Meer informatie:

Het denominatieve opleidingsdeel voor PCGVO start in september 2019.
Cursusdag: zaterdag.
Plaats: Johannescentrum, Utrecht (Overvecht).

Voor meer informatie:
Barbara Bas, 030-7604809 of stuur een mail naar info@gvoenhvo.nl (t.a.v. Barbara Bas)
Voor inschrijving:
Jik van der Laan, 058-2441894 of stuur een mail naar j.vdlaan@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.