scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Differentiëren is te leren!

Een praktische cursus die handvaten biedt voor het differentiëren in de GVO-les.

In de GVO-groep heb je soms te maken met grote leeftijdsverschillen. Hoe pak je dat dan aan?  

Het omgaan met de verschillende behoeften en mogelijkheden van leerlingen is nodig om hen optimaal te kunnen laten leren. Vanuit de inspectie is dit ook een vereiste: een leerkracht moet in staat zijn om te differentiëren om op een juiste manier tegemoet te kunnen komen aan de verschillen tussen leerlingen.

Uitgangspunt is de basisles, waar omheen individuele aanpassingen gemaakt kunnen worden.
Naast differentiëren naar leeftijd (denk aan combinatiegroepen), kun je ook differentiëren naar bijvoorbeeld intelligentieniveau, verwerkingssnelheid, taalverwerving of sociaal- emotionele ontwikkeling.

Tijdens de cursus denk je na over jouw huidige manier van werken, delen we ervaringen en gaan we in op manieren van differentiëren die je praktisch kunt toepassen in je eigen lessen. Het individuele kind staat hierbij centraal.

Het is dus van belang om je groep goed in kaart te kunnen brengen, waardoor je aan de slag kunt met praktische toepassingen.

Cursusleider: Liane Sterrenburg
Liane Sterrenburg is PC GVO docent (in dialoog met HVO) en docent agogische vakken in het MBO. Ze heeft onderwijservaring in PO, VMBO en MBO. Daarnaast is ze actief als jongerenwerker voor Youth for Christ en als fotograaf.

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Nascholingspunten: 3
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.