scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Jona en Joenoes

Lessen ontwerpen met de verhalen over Jona en Joenoes.

Als docent PC GVO besteed je ook aandacht aan interreligie. Werken met zogenaamde ‘samenleesverhalen’ uit de joodse Thorah, de christelijke Bijbel en de islamitische Koran is daartoe een goede mogelijkheid.  Samenleesverhalen zijn verhalen, die zowel in de Bijbel terugkomen als in andere religieuze boeken. Kinderen met verschillende godsdienstige achtergronden en kinderen die thuis zonder religie opgroeien worden door samenleesverhalen vaak verrast.  Ze krijgen door de verhalen oog voor  overeenkomsten en verschillen tussen religieuze tradities. Ontdekkenderwijs komen ze vaak tot een nieuwe kijk op godsdienstige tradities en op elkaar.

In het eerste deel van de cursus verkennen we interactief de inhoud van de verhalen over Jona en Joenoes. In een workshop kiezen en bespreken we vervolgens hervertellingen van de genoemde verhalen, zoals die te vinden zijn in kinderbijbels en kinderkorans. We lezen de verhalen met een literaire bril, vanuit het perspectief van het kind, en  delen onze leeservaringen met elkaar. We proberen beide verhalen, Jona uit de Bijbel en Joenoes uit de Koran, een plekje te geven in onze eigen biografie: persoonlijk en als docent.

In het tweede deel van de cursus doen we aan de hand van lesfragmenten over Jona en Joenoes inspiratie op voor onze eigen praktijk. Via vragen, korte opdrachten, collegiaal brainstormen en van gedachten wisselen, verzamelen we ideeën voor inspirerende leeromgevingen. De eigen activiteiten van de leerlingen hebben daarbij onze volle aandacht. Vervolgens maken we twee aan twee een globale opzet voor twee lessen. Met de presentaties en de bespreking daarvan sluiten we de cursus af.

Cursusleider: dr. Henk Kuindersma
Henk Kuindersma is freelance godsdienstpedagoog.

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Nascholingspunten: 6
Meer informatie:

Deze cursus bestaat uit 6 contacturen.

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.