scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Vriendschap - Jij hoort erbij!

Cursus ter voorbereiding op de Kinderboekenweek 2018.

De Kinderboekenweek van 2018 heeft een prachtig, uitnodigend thema: Vriendschap! Veel PC GVO-docenten haken aan bij dit schoolproject. Daarom bieden we naast een jaarlijkse lessenserie rondom de Kinderboekenweek ook deze nascholing aan.

Vriendjes maken, hebben en houden, maakt deel uit van de ervaringswereld van kinderen. Jolle van vijf roept in de zandbak, als hij niet mee mag doen met Sem: ‘Dan mag jij ook niet op mijn feestje komen!’ Esmee van elf voelt hoeveel pijn het doet als ze ontdekt, dat haar vriendin Sara haar diepste geheim verraden heeft.

Tijdens deze nascholing ontdekken we, welke plek vriendschap heeft in de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Kleuters zeggen dat ze vrienden zijn maar spelen nog meer naast elkaar dan dat ze echt op elkaar kunnen bouwen. Dat is wel anders in de bovenbouw. Niet voor niets ontstaan daar soms vriendschappen, die decennialang stand kunnen houden.

Ook in de Bijbel vind je voorbeelden van vriendschappen.  De vriendschap tussen David en Jonathan ligt voor de hand. Maar in deze nascholing gaan we juist op zoek naar die Bijbelverhalen, waar je niet zo snel aan denkt. Is het verbond, dat God met mensen sluit, eigenlijk te vergelijken met een vriendschap? Een dergelijke vraag vergt hermeneutische verdieping.

We kijken ook naar levensverhalen van niet-Bijbelse personen. Bijvoorbeeld naar het verhaal van Peerke Donders, een rooms-katholieke priester die zijn leven wijdde aan de verzorging van leprapatiëntenWat betekent het als je je leven, zoals Peerke deed, leeft tussen vrienden die door anderen gemeden worden? 

Tijdens de nascholing is er een afwisseling tussen theorie en praktijk. Ieder gaat naar huis met aanvullende ideeën, die ingezet kunnen worden naast de lessenserie.

Cursusleider: Liesbeth Winters-Jonas
Liesbeth Winters is kinderpastor en –coach, PC GVO-docent en lesschrijver.
www.pastorliesbethjonas.nl

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: nascholing PC GVO
Nascholingspunten: 6
Meer informatie:

Deze cursus bestaat uit 6 contacturen.

De lessenserie Vriendschap - Jij hoort er bij! wordt in juni digitaal beschikbaar gesteld aan alle PC GVO-docenten. De lessen zijn tevens te downloaden op www.zinvolleronderwijs.nl

Deze cursus heeft als plaatsgevonden. Voor meer informatie mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.