scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Personeelsbijeenkomst PC GVO

In het schooljaar 2019-2020 organiseren de regiobegeleiders van PC GVO een personeelsbijeenkomst, waarbij de docenten geacht worden aanwezig te zijn.
Deze bijeenkomst heeft het karakter van een vergadering waarop informatie gedeeld wordt.

Deelname aan de personeelsbijeenkomst is geen scholing en levert op zich geen nascholingspunten op. Blijkt echter aan het eind van het schooljaar dat u alle intervisiebijeenkomsten én de personeelsbijeenkomst hebt bijgewoond, dat levert dat een extra nascholingspunt op.

Doelgroep: docenten PC GVO
Kosten: PC GVO
Meer informatie:

Voor de personeelsbijeenkomsten zijn week 40 en 41 in 2019 gereserveerd.

Contact:
2019-20 regio Noord | Jetty Nouta

VONKT - molen De Eendragt
04-10-2019 van 15:00 tot 18:00
LEEUWARDEN

2019-20 regio Noord | Ulbe Pranger

Parochiehuis Nicolaasgemeenschap
02-10-2019 van 14:00 tot 17:00
HAREN GN

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.