scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor de GVO-docenten en namens het Centrum voor Vormingsonderwijs de scholing van nieuwe docenten GVO en HVO.

Scholing en activiteiten

Netwerk Samenlevingsscholen

VONKTorganiseert in het schooljaar 2019-2020 weer netwerkbijeenkomsten voor (aanstaande) samenlevingsscholen in Noord Nederland. Vertegenwoordigers van scholen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 
Op basis van de ervaringen van de afgelopen schooljaren is besloten om de bijeenkomsten niet uitsluitend te beperken tot de onderwerpen identiteit en levensbeschouwing maar de inhoud te verruimen naar alle onderwerpen waarmee (aanstaande) samenlevingsscholen te maken hebben/kunnen krijgen. Daarbij zijn de thema’s die door de deelnemers zelf worden aangedragen leidend.
 
Thema’s die aan bod komen
  • identiteit en levensbeschouwing
  • waarden en bewustwording samenlevingsschool
  • communicatie rondom samenlevingsschool
  • draagvlak samenlevingsschool/waar komt initiatief vandaan
  • rollen identiteitscommissie, MR en schoolcommissie
  • brede identiteit: levensbeschouwing, pedagogisch, onderwijskundig, maatschappelijk en organisatorisch
 
Vorm netwerkbijeenkomsten
  • vast netwerk van de directeuren van de (aanstaande) samenlevingsscholen
  • themabijeenkomsten met wisselende deelnemers (afhankelijk van onderwerp)
  • uitwisseling van best practices (evt. via internet)
  • twinning: elke samenlevingsschool wordt gekoppeld aan één of twee andere samenlevingsscholen en binnen deze groep wordt systematisch kennis gedeeld
 
Voor bestuurders van samenlevingsscholen organiseren we afzonderlijk één of meer bijeenkomsten met thema’s die op bestuurlijk vlak liggen.
 
Doelgroep: schoolleiders PO
Meer informatie:

Hebt u belangstelling voor deze netwerkbijeenkomsten? Mail naar Aafke Reinders, adviseur identiteit.

Contact:
2019-20 Netwerk SLS

VONKT - molen De Eendragt
30-10-2019 van 09:00 tot 12:00
LEEUWARDEN

2019-20 Netwerk SLS

VONKT - molen De Eendragt
06-02-2020 van 09:00 tot 12:00
LEEUWARDEN

2019-20 Netwerk SLS

VONKT - molen De Eendragt
28-05-2020 van 09:00 tot 12:00
LEEUWARDEN

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.