scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO en namens het Dienstencentrum GVO en HVO de interne opleiding. de interne opleiding.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Netwerk Samenlevingsscholen

Het Centrum voor Levensbeschouwing organiseert in het schooljaar 2017-2018 weer netwerkbijeenkomsten voor (aanstaande) samenlevingsscholen in Noord Nederland. Vertegenwoordigers van scholen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

 
Op basis van de ervaringen van de afgelopen schooljaren is besloten om de bijeenkomsten niet uitsluitend te beperken tot de onderwerpen identiteit en levensbeschouwing maar de inhoud te verruimen naar alle onderwerpen waarmee (aanstaande) samenlevingsscholen te maken hebben/kunnen krijgen. Daarbij zijn de thema’s die door de deelnemers zelf worden aangedragen leidend.
 
Thema’s die aan bod komen
  • identiteit en levensbeschouwing
  • waarden en bewustwording samenlevingsschool
  • communicatie rondom samenlevingsschool
  • draagvlak samenlevingsschool/waar komt initiatief vandaan
  • rollen identiteitscommissie, MR en schoolcommissie
  • brede identiteit: levensbeschouwing, pedagogisch, onderwijskundig, maatschappelijk en organisatorisch
 
Vorm netwerkbijeenkomsten
  • vast netwerk van de directeuren van de (aanstaande) samenlevingsscholen
  • themabijeenkomsten met wisselende deelnemers (afhankelijk van onderwerp)
  • uitwisseling van best practices (evt. via internet)
  • twinning: elke samenlevingsschool wordt gekoppeld aan één of twee andere samenlevingsscholen en binnen deze groep wordt systematisch kennis gedeeld
 
Voor bestuurders van samenlevingsscholen organiseren we afzonderlijk één of meer bijeenkomsten met thema’s die op bestuurlijk vlak liggen.
 
Doelgroep: schoolleiders PO
Meer informatie:

Hebt u belangstelling voor deze netwerkbijeenkomsten? Mail naar Aafke Reinders, adviseur identiteit.

Contact:
Netwerk SLS 2018-19

VONKT - molen De Eendragt
11-04-2019 van 09:30 tot 12:00
LEEUWARDEN

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.