scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Opleiding GVO en HVO

Met ingang van september 2018 faciliteert Stichting Dienstencentrum GVO en HVO een opleiding voor GVO- en HVO-docenten (in spé).

De opleiding valt uiteen in een gemeenschappelijk en een denominatief deel. In het gemeenschappelijke opleidingsdeel maakt de student kennis met de eigen aard van GVO en HVO. Hij/zij leert zich bewegen in de specifieke werkcontext van GVO- en HVO-docenten. De docentcompetenties, zoals die door de overheid zijn geformuleerd, vormen een rode draad.

Denominaties bieden, in aanvulling en vervolg op het gemeenschappelijke opleidingsdeel, denominatieve modules aan. In het denominatieve deel wordt met name de vakinhoudelijke competentie verder uitgediept. Naast de denominatieve modules valt ook het praktijkdeel van de opleiding onder de eigen verantwoordelijkheid van de diverse denominaties.

Het gemeenschappelijke opleidingsdeel is als volgt opgebouwd:
Module 1. Visies op vorming (56 uren studiebelasting)
Module 2. GVO en HVO in relatie tot het openbaar onderwijs (28 uren studiebelasting)
Module 3. GVO en HVO in relatie tot omliggende vakgebieden (28 uren studiebelasting)

De vakliteratuur die in het gemeenschappelijk deel van de opleiding bestudeerd moet worden, komt wat abstractieniveau betreft overeen met (post)hbo-niveau.

 

Docenten godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistische vormingsonderwijs (HVO) verzorgen vormingsonderwijs op openbare basisscholen.
De lessen vinden op basis van vrijwillige deelname binnen plaats binnen schooltijd. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van de vijf werkgevers (denominaties), gelieerd aan het Dienstencentrum GVO en HVO, www.gvoenhvo.nl

Cursusinformatie

Meer informatie:

De bijeenkomsten worden gehouden op de tweede woensdag van de maand van 15.00-21.00 uur. De opleiding start op 12 september 2018.
Plaats: Johannescentrum, Utrecht (Overvecht).

Voor meer informatie en/of inschrijving:
Jik van der Laan, 058-2441894 of stuur een mail naar j.vdlaan@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.