scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Samen sterk

Intercollegiaal leren bij PC GVO

Dit nieuwe professionaliseringsprogramma binnen het GVO blijft dicht bij je eigen praktijk in de klas! Jij gaat namelijk op bezoek bij je collega GVO-docent. Of andersom, je collega komt bij jou op bezoek. Na afloop spreek je de les door en kijk je wat je hier samen van leert.

Om zo veel mogelijk uit deze collegiale visitatie te halen is er eerst een training. We formuleren een concrete leervraag voor het bezoek en maken een kijkwijzer. Ook oefenen we in het geven van feedback, feed up en feed forward. Het is mooi als je je samen al op geeft, maar we kunnen ook tijdens de training koppels maken.

Na afloop van het intercollegiale overleg maak je een verslag met de leerpunten. Dit wordt beoordeeld door de cursusleider.

 

Cursusleider - Roel van Swetselaar, professionaliseringsmakelaar Christelijke Hogeschool Ede

 

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 6
Meer informatie:

De omvang van de cursus is 6 uren: 2 uren startbijeenkomst, 1 uur voorbereiding lesbezoek, 1 uur les, 1 uur nabespreking en 1 uur verslag.

Neem voor informatie over deze scholing contact op met scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.