scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Laat van je horen!

communiceren met school en ouders

Als PC GVO-docent wil je positief zichtbaar zijn op school. Je wilt van je laten horen zonder opdringerig te zijn en je wilt open en ontvankelijk zijn voor wat er leeft onder ouders, leraren en leerlingen. Dat betekent dat je zoekt naar vormen van communicatie, die je helpen optimaal je werk te doen.

Niet gek, in een tijd waarin het beroep van leraar op school veranderd is. Scholen zijn complexer geworden. Er zijn meer leerkrachten die verschillende taken hebben. Er wordt van leraren meer verwacht aan leerlingenzorg. Door de duobanen is het aantal leraren toegenomen en daarmee ook de behoefte aan overleg en overdracht. Ouders zijn kritischer dan vroeger. Hoe ga je daarmee om? Gelukkig ligt het idee van ‘koning in eigen klas’ achter ons en is het van en met elkaar leren belangrijker geworden. Openheid, eerlijkheid, echt naar elkaar luisteren en durven laten horen wat je te bieden hebt, zijn daarbij van groot belang. In die trend gaat de GVO-docent mee.

Deze middag leer je hoe je effectief communiceert, hoe je jouw zichtbaarheid als PC GVO-docent verbetert en hoe je dat praktisch vertaalt naar een stukje voor de schoolkrant of de nieuwsbrief.

 

Cursusleider - drs. Lizanne Lanser, theoloog en eigenaar van Trevi.
Trevi ondersteunt bedrijven en organisaties op gebied van levensbeschouwing en zingeving, o.a. in het vormgeven van hun identiteit, www.trevi-support.nl

 

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 5
Meer informatie:

Deze cursus omvat 3 contacturen en een thuisopdracht van 2 uren.
Met het oog op het leerrendement is de thuisopdracht verplicht.

Neem meer informatie over deze cursus contact op met scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.