scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Kleine profeten

Over Amos, Micha en hedendaagse profeten.

Profeten spelen een belangrijke rol in de Bijbel, maar de kans is groot dat je ze geen plek hebt gegeven in je jaarplan. Wat kun je met de profeten in je PC GVO-les? Wat hebben zij de GVO-leerlingen te vertellen? Hoe maak je een waardevolle les over de profeten uit het Oude Testament?

Profeten treden op allerlei manieren op als woordvoerders van God. Maar wat is eigenlijk een profeet? Is het iemand die roept dat de wereld vergaat en dat we ons moeten bekeren? Een toekomstvoorspeller? De Bijbel kent de profeet als ziener, die visioenen, dromen en beelden krijgt, maar ook als 'hoorder' van de stem van God. In het Oude Testament is de meest bekende taak van een profeet vermanen en waarschuwen. Daarnaast hadden profeten ook boodschappen van troost en hoop. Waarom zouden we nog boeken lezen waarin profetieën staan beschreven die of al zijn vervuld of vooral bestaan uit bedreigingen en beschuldigingen? Of zijn het ook boeken van hoop die in deze tijd van betekenis kunnen zijn?  Doet de terugkerende oproep om God te zoeken door verandering van leefwijze en niet te vertrouwen op valse zekerheden ook op ons een appel?  En zijn er naast de profeten in de Bijbel eigenlijk ook hedendaagse profeten? 

In de drie bijeenkomsten van deze cursus wordt eerst ingegaan op het thema profetie in algemene zin, zoals grote- en kleine-, valse en ware profeten, onheilsprofetie, en hedendaagse profeten.

In bijeenkomst twee en drie wordt een verdieping gegeven rond het vraagstuk naar de betekenis en boodschap van de profeten Amos en Micha en de verbinding gelegd met de PC GVO-lessen.

 

Cursusleiders

Aanbod IKOS/JOP     
drs. Joanneke Kuipers, docent NHL Stenden Hogeschool (Apeldoorn en Leeuwarden)
dr. A. Jobsen, predikant en drs. Dieuwke Parlevliet, theoloog en GVO-docent (Goes)

Aanbod HGJB               
drs. E. van der Werfhorst, docent De Driestar Educatief (Gouda)

 

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 11
Meer informatie:

Deze verdiepingscursus omvat 3 x 3 contacturen waarin theorie en praktijk gekoppeld worden; en een thuisopdracht van 2 uur.
Met het oog op het leerrendement is de thuisopdracht verplicht.

Deze cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.