scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

De spiritualiteit van het kind

'Toen ik in de tuin op onze boomschommel zat voelde ik me opeens zo vrij dat ik God wel wilde omhelzen!'

Soms heb je het geluk dat een kind je een glimp laat zien van de verborgen aanwezigheid van God in zijn leven. Maar vaak is deze spirituele belevenis niet zo expliciet verwoord. Deze cursusdag heeft het karakter van een zoektocht langs vele vragen.

Wat verstaan we onder spiritualiteit? Wat is dat voor onszelf, voor een kind? Wat voor beelden hebben wij in de kerk/theologie van kind-zijn? Hoe werkt dat door in ons werk en onze manier van kijken? Hoe verhoudt spiritualiteit zich tot gender, leerstijlen, leeftijd, kerkelijkheid of onkerkelijkheid.
Hoe herkennen we spiritualiteit van een kind, wat zijn de daarbij behorende kwaliteiten? Zit daar ontwikkeling in? Hoe ondersteunen wij als vakdocenten kinderen in hun spiritualiteit? Wat vraagt dat van onze houding? Maar ook heel concreet, bepaalt dat de keuze van ons werkmateriaal en presentaties van de verhalen in onze les? Hoe dan?

Met speelse werkvormen, zelfonderzoek,  gesprek en presentaties doen we nieuwe inzichten op die ons helpen in ons werk. Ieder krijgt naderhand een thuisopdracht mee, die observatie en verslag van je vraagt.  

 

Cursusleider - Liesbeth Vroemen, onderwijsadviseur levensbeschouwing en identiteit bij Oblimon, redactielid van Hemel en Aarde en lid van International Association of Children’s Spirituality.

 

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 8
Meer informatie:

Deze basiscursus bestaat uit 6 contacturen en een thuisopdracht van 2 uren.
Met het oog op het leerrendement is de thuisopdracht verplicht.

De cursus heeft al plaatsgevonden. Voor meer informatie, mail naar scholing@vonkt.nl

Contact:

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.