scholing
cursussen
workshops
lezingen

Namens het Protestants Centrum GVO organiseren wij de nascholing voor docenten GVO.

Voor onderwijsprofessionals heeft VONKT ook een open aanbod van cursussen, workshops en/of lezingen.

Scholing en activiteiten

Activerende didactiek in de GVO-les

Een cursus over de principes van coöperatief leren.

Wat willen kinderen van nature het allerliefste? Ze willen met elkaar praten, en ze willen bewegen. En wat moeten ze in het onderwijs (bijna) de hele dag doen? Hun mond houden, en stil zitten….

Geen wonder dat het soms zo hard werken is om met een groep kinderen je les van de grond te krijgen. Je werkt immers voortdurend ‘tegen de stroom in’. In deze cursus maak je kennis met activerende didactische werkvormen die juist uitgaan van de natuurlijke behoefte van kinderen: met elkaar delen en in beweging zijn. Hiervoor laten we ons inspireren door een makkelijk toegankelijke en toepasbare methodiek: Coöperatief leren van Kagan. De heldere vaste structuur van deze werkwijze maakt het mogelijk dat je leerlingen heel zelfstandig in kleine groepjes met opdrachten aan de slag gaan. Zo doorbreek je de dynamiek van vraag-en-antwoord in de kring tussen jou en de kinderen. Ze komen allemaal aan bod en toch hoef jij niet de hele tijd politieagent te zijn. 

Deze cursusdag is volledig volgens de principes van het Coöperatief leren opgebouwd. Je ondergaat zodoende zelf het werken met activerende didactische structuren. Zo ondervind je dat er energie, positieve onderlinge waardering en verbinding ontstaat door deze manier van werken. En natuurlijk krijg je veel concrete handreikingen en inspiratie mee om meteen te gaan toepassen in je eigen groepen. Bovendien vergroot je je repertoire aan nieuwe werkvormen om je GVO lessen op een hele andere manier vorm te geven. Het ontwerpen van werkbladen om kinderen zelfstandig in groepjes mee aan de slag te laten gaan is hier een voorbeeld van.

De cursus borduurt voort op de didactiek die de afgelopen twee jaar is aangeboden in de cursus ‘Didactiek van het levensbeschouwelijk gesprek’, wat geen verplichte voorwaarde is om nu met deze cursus mee te doen.

In de cursus is er een prettige mix tussen theorie en praktische actieve werkvormen, en is er tijd voor visievorming en specifieke vragen die leven in de groep.

 

Cursusleider - Tamar Kopmels werkt vanuit haar bureau levensbeschouwelijke educatie als educatief expert, docent en adviseur op het terrein van levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs. Ze is auteur van onder andere Verhalen vertellen en vragen stellen, vakdidactiek Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen, dat ook door veel PC GVO docenten gebruikt wordt. Ze is ook betrokken bij projecten op het gebied van nieuwe vormen voor G/HVO. 

www.levensbeschouwelijke-educatie.nl

 

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: scholing PC GVO
Nascholingspunten: 6
Meer informatie:

Deze basiscursus bestaat uit 6 contacturen.

Contact:
2017-18 Dordrecht

Benevia Muziekcentrum
23-05-2018 van 16:00 tot 19:30
DORDRECHT

Benevia Muziekcentrum
20-06-2018 van 16:00 tot 19:30
DORDRECHT

inschrijving gesloten

identiteit | vorming | advies | scholing

VONKT is uw partner voor de organisatie van scholing en activiteiten.